Home / Feedback

Feedback

The University of Wales Trinity Saint David came into existence through the merger of Trinity University College and the University of Wales Lampeter.
Visit the new University of Wales Trinity Saint David Website.

Daeth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i fodolaeth drwy uno Coleg Prifysgol y Drindod a Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan.
Ewch i Wefan newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.